Școală particulară acreditată

de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (M.E.C.T.S)

Prezentare Școala Cambridge Paradis

Autenticitate, Independență, Profesionalism, Performanță, Dăruire, Simț practic și Creativitate

Școala Paradis este o școală particulară autorizată de Cambridge și acreditată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (M.E.C.T.S), o școală care oferă un traseu educațional complet, diversificat și îmbogățit pe parcursul a 15 ani de existență, respectând programa elaborată pentru grădiniță, ciclul primar și cel gimnazial.

Curriculumul național este armonizat cu principiile și metodele didactice din Marea Britanie, copiii beneficiind de studierea intensivă a limbii engleze, proiecte educaționale, activități școlare și extrașcolare bilingve, tabere de limba engleză și schimburi de experiență internaționale, fapt ce le asigură o pregătire academică de excepție, experiențe de viață bogate, schimburi multiculturale valoroase, precum și reușita, atât în sistemul educațional național, cât și în cel internațional.

Școala Cambridge Paradis este o școală de dezvoltare personală care funcționează după principiul considerării copilului ca un întreg, punând accent pe abordarea holistică a dezvoltării acestuia și fiind preocupată în mod constant de nivelul de fericire și motivație al elevilor săi, scopul său fiind formarea personalităților armonioase și a oamenilor de valoare.

Spre deosebire de școlile tradiționale care se axează cu precădere pe dezvoltarea a doar două tipuri de inteligență – lingvistică și matematică, Școala Cambridge Paradis pune în centrul preocupărilor sale educația personalizată, urmărind prin proiectele propuse să dezvolte toate cele șapte tipuri de inteligență care se regăsesc în modelul inteligențelor multiple al lui Howard Gardner: inteligența lingvistică, logico-matematică, spațială, kinetică, muzicală, intrapersonală și interpersonală.

Atât părinții, cât și copiii sunt consultați în alegerea proiectelor educaționale, a activităților extrașcolare și a cluburilor de artă și cunoaștere, urmărindu-se în mod constant identificarea aptitudinilor și a talentelor în vederea unei dezvoltări plurivalente a copiilor, vizându-se cultivarea celor șapte tipuri de inteligență și valorificarea inteligențelor predominante.

Activitățile școlare și extrașcolare permit copilului să-și formeze gândirea critică și laterală, autonomia, simțul practic, creativitatea, abilitățile oratorice, abilitățile de comunicare în limba engleză, adaptabilitatea și alte competențe și atitudini care îl vor ajuta să funcționeze cu succes, ca adult, într-o societate democratică aflată în permanentă schimbare.

De asemenea, Școala Cambridge Paradis se mai distinge prin rezultatele obținute ce vin ca o recunoaștere a excelenței standardelor academice și a valorilor educaționale, satisfacția și siguranța elevilor, dezvoltarea profesională, deschidere către pluralism, responsabilitatea socială și implicarea în comunitatea locală, promovarea artelor, științelor și a sporturilor, cooperarea cu alte instituții de învățământ din țară și de peste hotare, acțiuni întreprinse pentru implementarea tehnologiei informației în procesul educațional, facilități, stabilitate financiară, creativitate și inovație.